Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

  • Czesne za naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Raciborzu wynosi 60,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w woku (bez miesiecy wakacyjnych)

 

  • Czesne za naukę w Szkole Policealnej w Raciborzu wynosi 60,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w woku (bez miesiecy wakacyjnych)

 

Czesne należy wpłacić do 15 –tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły, lub osobiście w sekretariacie szkoły kartą lub gotówką

Numer konta bankowego szkoły

61 8870 0005 2001 0032 2551 0001

Bank Spółdzielczy

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko słuchacza,

  • skrót szkoły do której uczęszcza (LO lub SP) oraz aktualny semestr nauki

  • miesiąc/okres nauki którego dotyczy płatność.