Europejskie Centrum Edukacjiw Raciborzu

e-mail: sekretariat@europejskiecentrumraciborz.pl
www: http://europejskiecentrumraciborz.pl
Data wydruku: 2022-05-16 17:43:04

Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

 

UWAGA W PRZYPADKU REALIZOWANIA OBU KWALIFIKACJI-ZAWÓD TECHNIK ROLNIK KOSZT KURSU W CAŁOŚCI WYNOSI 2500 zł!!

 

Czesne należy wpłacić do 15 –tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły, lub osobiście w sekretariacie szkoły kartą lub gotówką

Numer konta bankowego szkoły

61 8870 0005 2001 0032 2551 0001

Bank Spółdzielczy

W tytule przelewu proszę podać: