Europejskie Centrum Edukacjiw Raciborzu

e-mail: sekretariat@europejskiecentrumraciborz.pl
www: http://europejskiecentrumraciborz.pl
Data wydruku: 2021-10-24 02:17:10

Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

 

 

Czesne należy wpłacić do 15 –tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły, lub osobiście w sekretariacie szkoły kartą lub gotówką

Numer konta bankowego szkoły

61 8870 0005 2001 0032 2551 0001

Bank Spółdzielczy

W tytule przelewu proszę podać: