Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach trwa przez cały rok. Możesz dołączyć na każdy semestr oraz w trakcie semestru. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci którzy:

 • ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

 • w uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 16 lat.

 • warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie gimnazjum lub 8-mio klasowej szkoły podstawowej.

 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcacego po zasadniczej szkole zawodowej przyjmowani są na III semestr. Nauka dla nich trwa 6 semestrów.

 • warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły: pobierz druk podania

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły

 • ewentualnie zdjęcia do legitymacji i indeksu

 • dowód osobisty do wglądu

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do nauki w naszych szkołach i placówkach

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • 4 lata (8 semestrów) - słuchacze po szkole podstawowej, gimnazjum

 • 3 lata (6 semestrów)

 • Słuchacze są przyjmowani bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów.

Nabór trwa, nie czekaj na ostatnią chwilę przyjdź i złóż podanie już dziś!

 

Szkoła Policealna to idealne miejsce, które pozwala zdobyć w krótkim czasie wiedzę i umiejętności do wykonywania określonego zawodu.

Nasze kierunki:

 • Technik administracji - 2 lata;

 • Technik BHP - 1,5 roku

Europejskie Centrum Edukacji to idealne miejsce dla osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie lub zawodowe, chcących zdobyć uprawnienia technika:

 • technik rolnik - 1 rok

 • pszczelarz

 • leśnik

 • logistyk-magazynier

... i  wiele więcej! zapytaj o aktualną NAS o aktualną ofertę!!

Gwarantujemy edukację na najwyższym poziomie!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 531 51 31 31

pobierz druk podania