Aktualności

Dystans, Dezynfekcja, Higiena!

Słuchacze!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo wracając do szkoły prosimy o zachowanie panującego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi GIS, MEiN, oraz Ministra Zdrowia. Dostosowanie się do zasad pozwoli czuć się Wam bezpiecznie podczas odbywania zajęć szkolnych.

Działajmy w myśl zasad:

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra;

Dezynfekcja - obowiązkowa dezynfekcja rąk, my jako szkoła zapewnimy dezynfekcję powierzchni przed i po zajęciach;

Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust;

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami;

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Trzymajmy się zasad abyśmy mogli być zdrowi!