Aktualności

Ważne informacje dla zdających Egzamin Zawodowy!

Drodzy Słuchacze,

Egzamin Zawodowy z zakresu kwalifikacji:

R.03 oraz RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,

R.16 oraz RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,

Z.13 oraz BPO.01 Zarzązdanie bezpieczeństwem w środkowisku pracy,

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji,

odbędzie się według opublikowango harmonogramu w normalnym trybie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

Każdy słuchacz otrzymał rozkład egzaminów, który pozostaje aktualny

Przypominamy o konieczności wstawienia się w szkole na godzię przed wyznaczonym terminem, z dowodem osobistym oraz czarnym długopisem i kalkulatorem prostym. 

Prosimy również stosować się do obowiązującego na terenie placówki reżimu sanitarnego i przestrzegać zasad zamieszczonych na instrukcjach w różnych miejscach szkoły. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarietem szkoły.

Numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za przebieg egzmainu:

531-31-51-51 Sabina Musioł-Sekretarz Szkoły

721-297-448 Iwona Antosz-Dyrektor Szkoły